Initiatiefvoorstel Koe in de wei

cuagrarmaandag 10 april 2017 15:30

De Partij voor de Dieren heeft het initiatiefvoorstel "Koe in de wei" ingediend met als doel iedere koe ruimte te geven om in de openlucht te kunnen grazen. Bedrijven mogen dan niet meer koeien hebben dan dat ze op hun weiland kunnen laten grazen.

De ChristenUnie-SGP ziet ook dat de steeds verdergaande intensivering van de landbouw een doodlopende weg is. We moeten omschakelen naar een vorm van landbouw die natuurinclusief is en geen negatief effect heeft op de natuur wereldwijd, de volgende generaties of mensen op andere plekken in deze wereld. Dit vereist een maatschappelijke verandering waarin iedereen een verantwoordelijkheid heeft: wij als burgers en consumenten, de detailhandel, de overheid en de boer zelf.

We moeten echter opletten dat we niet eenzijdig de verantwoordelijkheid bij de boeren leggen. Ook boeren zitten vaak in een enorm lastig parket waarin wettelijke eisen, financiele lasten, de markt en eigen dromen soms op gespannen voet met elkaar staan. Zo heeft bijvoorbeeld de gedeputeerde aangegeven dat er veel meer boeren willen omschakelen naar biologische landbouw dan wat de melkcoöperatie kan faciliteren. En juist daarin kan het provinciebestuur een rol spelen door de producent, de markt en de consument bij elkaar te brengen. 

Grondgebondenheid, het koppelen van de hoeveelheid koeien aan de hoeveelheid beschikbaar weiland, is naar mening van de ChristenUnie-SGP een belangrijk element voor duurzame landbouw, maar om een maximum aantal graasdieren per hectare vast te stellen vindt de ChristenUnie-SGP niet gepast.

Wel kan de ChristenUnie-SGP zich uitstekend vinden om te onderzoeken tegen welke hindernissen Noord-Hollandse melkveehouders die willen omschakelen naar biologisch aanlopen en hoe zij bij de omschakeling gefaciliteerd kunnen worden door de provincie.

« Terug