Bescherm de stiltegebieden in Noord-Holland

Waddenzeemaandag 10 april 2017 14:17

In de Statenvergadering van maandag 10 april werd gesproken over de stiltegebieden in Noord-Holland naar aanleiding van een rapport waarin de beleidskeuzes werden geformuleerd: stiltegebieden vooral benutten of deze vooral behouden.

De Randstedelijke Rekenkamer heeft een gedegen rapport opgesteld, waarin waarin geadviseerd wordt om met elkaar te bespreken of we elementen uit de beleidsrichtingen ‘Benutten’ en ‘Behouden’ willen toevoegen aan het stiltegebiedenbeleid. Er wordt gesuggereerd een keuze te maken tusen beide, maar in de voordracht is deze keuze niet gemaakt. In het voorstel van GS zijn alle aanbevelingen overgenomen. Dat doet naar mening van de ChristenUnie-SGP de aanbevelingen tekort; wij missen de te maken keuze.

Als ChristenUnie-SGP zijn wij hier graag heel erg duidelijk over: de stiltegebieden zijn uiterst waardevol en dienen beschermd te worden. Tegelijkertijd zijn deze stiltegebieden van grote waarde voor recreatieve doeleinden, maar de stilte is wel een voorwaarde voor het gebruik en dat vraagt passende maatregelen om de stilte te kunnen waarborgen. 

« Terug