"Begroting Noord-Holland onvoldoende richtinggevend"

geldmaandag 14 november 2016 10:34

"Als je niet weet waar naar je op weg bent, noch waar je staat, is het lastig om richting te bepalen. Dat gevoel bekruipt mij een beetje bij de beoordeling van de plannen van het college voor het komende jaar. Het college voert netjes de afspraken uit het coalitie akkoord uit en er ligt een keurige sluitende begroting, daarvoor onze waardering en complimenten. Maar waar zijn we naar toe op weg?" Aldus fractievoorzitter Michel Klein namens de ChristenUnie-SGP tijdens de Algemene Beschouwingen

Het coalitie-akkoord noemt als doel "de motor harder te laten draaien, de economie duurzaam aan te jagen". Dat is nogal breed en vaag. Wat is een duurzaam aanjagen? En hoe ver zijn we daar nu mee? Draait de motor harder? Is de economie aangejaagd? Ik heb dat niet scherp voor ogen.

En tegen deze achtergrond vraagt het college ons een besluit te nemen over de begroting die voorligt. Wij willen daarom allereerst voorstellen om tweejaarlijks een "Staat van Noord-Holland" te maken. Verschillende provincies en gemeenten maken al zo'n overzicht. De provincie verzamelt en heeft heel veel informatie. Over werkgelegenheid en werkloosheid, verkeersproblemen, woonruimtebehoefte en leegstand, welzijn en cultuur.

Laten we daaruit een helder digitaal overzicht maken dat duidelijk maakt hoe de provincie er op allerlei verschillende vlakken voor staat: sociaal, economisch en maatschappelijk. Het is informatief voor inwoners en lokale bestuurders en het helpt ons om te bepalen waar we extra aandacht aan moeten schenken en waar we bij moeten sturen.

Onze vraag aan zowel het college van Gedeputeerde Staten als mijn collega Statenleden: bent u bereid om in de komende tijd, wellicht in samenhang met de herziening van de begrotingssystematiek, met ons na te denken over "de Staat van Noord-Holland"?


Op http://www.waarstaatjegemeente.nl is een dergelijk overzicht beschikbaar voor gemeenten. Een vergelijkbaar overzicht voor provincies zou het aanzienlijk duidelijker maken waar we als Provinciaal bestuur op moeten bijsturen. 

« Terug