Nieuws

Stel paal en perk aan overlast en vervuiling Schiphol

Schipholmaandag 13 november 2017 17:07 Bij het behandelen van de Omgevingsvisie heeft de ChristenUnie-SPG een motie ingediend waarin paal en wordt gesteld aan de toename van de overlast die door Schiphol wordt veroorzaakt. Lawaai, vervuiling en uitstoot van het vliegverkeer mogen in ieder geval niet verder toenemen, maar nemen liever nog af. lees verder

Vinger aan de pols bij CO2 uitstoot

ijsbergmaandag 13 november 2017 16:40 Provinciaal is er de CO2-monitor voor Noord-Holland, maar deze stopt na deze Statenperiode in 2019. Voor de ChristenUnie-SGP onbegrijpelijk en daarom werd een motie ingediend om deze monitor te behouden tot tenminste 2050, om de vinger aan de pols te houden hoe wij als provincie op koers liggen om de klimaatdoelstellingen te halen. lees verder

Motie voor verbeteren water- en luchtkwaliteit aangenomen

DSC_1280 edited vierkantmaandag 13 november 2017 16:13 In de Omgevingsvisie wordt een vergezicht geschetst hoe Noord-Holland er gaat uitzien in de periode tot 2050. De ChristenUnie-SGP vindt dat daarbij ook naar de luchtkwaliteit, de waterkwaliteit en geluidsoverlast gekeken moet worden. Een motie die Statenlid Michel Klein daarover samen met de Partij voor de Dieren indiende, werd door een meerderheid van Provinciale Staten aangenomen. lees verder

Stop bodemdaling in veenweidegebieden!

Groene Hartmaandag 13 november 2017 15:39 Bodemdaling in veenweidegebieden is in toenemende mate een probleem aan het worden. Landschappelijk is het allesbehalve fraai, maar erger is dat de waterveiligheid in het geding komt. Daling van veenweidegebieden en veendijken vormen een potentieel gevaar voor de omgeving. Ook de waterkwaliteit ondervindt schade door het vrijkomen van nutriënten. lees verder

"Teveel provinciaal geld naar asfalt en nieuwe wegen"

kaartje Duinpolderwegmaandag 06 november 2017 12:44 Meer dan helft Provinciale Begroting naar het Programma Bereikbaarheid. Naar Groen en Natuur gaat een kleine 20 procent. Ruimte, Economie, Milieu, Duurzaamheid, Cultuur en Water moeten het met de rest doen. Maar is deze verdeling van middelen wel in overeenstemming met waar onze prioriteiten zouden moeten liggen? lees verder

Nieuwsarchief