Nieuws

Achterhouden cruciale informatie aanleiding tot opzeggen vertrouwen

Provinciehuis met traliesmaandag 08 oktober 2018 11:48 Voor de verbindingsweg tussen de A8 en de A9 zijn er een aantal varianten onderzocht en een bijkomende uitdaging is dat het tracé dwars door Unesco Werelderfgoed "De stelling van Amsterdam" loopt. Het aanleggen van de weg kan deze status in gevaar brengen en dat zou een groot verlies zijn voor de hele provincie. ICOMOS, het adviesorgaan van Unesco, heeft deze varianten onderzocht en vastgesteld dat geen van de varianten tot een positief advies aan Unesco zal leiden.  lees verder

Spoeddebat verbindingsweg A8-A9

A8A9vrijdag 05 oktober 2018 16:05 De Statenfracties van GroenLinks, ChristenUnie-SGP en SP nemen geen genoegen met de antwoorden van Gedeputeerde Post op de vragen die zij eerder stelden over de A8-A9. In een mail, die dankzij een WOB-verzoek boven tafel is gekomen maar niet werd gedeeld met Provinciale Staten, staat klip en klaar dat alle varianten voor de aanleg van de verbindingsweg tussen de A8 en de A9 die dwars door het UNESCO Werelderfgoed gaan onacceptabel zijn. Toen die email opdook klommen GroenLinks en de ChristenUnie-SGP in de pen en eisten schriftelijk opheldering van Gedeputeerde Staten. Beide partijen en de SP zijn ontevreden over de beantwoording en hebben een spoeddebat aangevraagd. Op maandag 8 oktober vindt dat debat plaats. lees verder

Provinciale Staten schuiven besluit over aantal duo-commissieleden opnieuw voor zich uit

Provinciehuis in Haarlemwoensdag 19 september 2018 11:11 Het presidium van de Provinciale Staten, het overlegorgaan van fractievoorzitters, heeft afgelopen maandag nog geen beslissing genomen over het aantal duo-commissieleden. Dat onderwerp stond op de agenda naar aanleiding van een onderzoek dat eerder dit jaar is uitgevoerd door Debat.nl. lees verder

ChristenUnie-SGP eist opheldering van GS over achterhouden informatie A8-A9

A8A9dinsdag 28 augustus 2018 15:42 De aanpassing van de bestaande ontwerpen van de verbinding tussen de A8 en de A9 blijkt al in december 2017 door ICOMOS, het adviesorgaan van UNESCO te zijn afgewezen. Reden van de afwijzing is dat het recht door het Werelderfgoed "De Stelling van Amsterdam" gaat en als de weg toch wordt aangelegd, dreigt de Stelling van Amsterdam haar status als UNESCO Werelderfgoed te verliezen. En dat zou natuurlijk een blamage zijn. lees verder

Esther Kaper campagneleider Statenverkiezingen 2019

Esther Kapervrijdag 20 juli 2018 20:20 Het bestuur van de provinciale unie heeft Esther Kaper benoemd als campagneleider. Esther (1983, Kortenhoef) is getrouwd en moeder van twee zoontjes. Ze studeerde aan de School voor Journalistiek in Utrecht en koos voor de afstudeerrichtingen televisie en politiek. lees verder

Nieuwsarchief